Credit default swap (CDS) ındexes and their usage in risk management by Turkish banks

Doctoral thesis English OPEN
Cafrı, Sinan;
(2008)
  • Publisher: İstanbul Bilgi Üniversitesi

115 pages Avrupa ve Amerika'da finansal işletmelerin ve bankaların risk yönetiminde Kredi Temerrüt Swap endekslerini her geçen gün artarak kullanmaları, bu endekslerin risk yönetiminde verimli bir araç olduğuna işaret etmektedir. Bu çalışmanın amacı, Kredi Temerrüt S... View more
Share - Bookmark