“Mücadele ve Direnişin” cesur ajanı Ken Loach’un sinemasında insanın “Özgürleşme” sorunu: Psikanalitik yöntemle “Ülke ve Özgürlük” filmi analizi

Article Turkish OPEN
Kaplan, Neşe; Kaplan, Ali Barış;
(2011)
  • Subject: Bilinç, ben, kültür, sınıf, mücadele

Bu çalışmada amacımız, Ken Loach Sinemasının genel özelliklerini ortaya koymak ve spesifik olarak “Ülke ve özgürlük” filmini psikanalitik yöntemle analiz etmektir. Filmlerinde, “Sınıf mücadelesi” ve “bireysel özgürlük” sorununu tartışan Ken Loach, “Ülk... View more
Share - Bookmark