Varoşun üç hali : “iç varoş”, “parçalanmış varoş” ve “bütünleşik varoş”

Article Turkish OPEN
YÜCEL, Hakan;
(2016)
  • Subject: : Mekân, Mahalle, Mekânsal kimlik, Varoş, Varoş gençliği, İç varoş, Parçalı varoş, Bütünleşik varoş.

1995 Gazi Mahallesi ve 1996 1 Mayıs Olayları ertesinde, varoş, mekânsal ayrışma olgusunun ve toplumsal damgalamanın ifadesi olarak medya söylemine ardından da - mekânsal ayrışmanın ve damgalamanın kavramsallaştırılması amacıyla eski gecekondu mahalleleri ve kent y... View more
Share - Bookmark