publication . Article . 2010

Порівняльні дослідження та вибір оптимального сорбенту для видалення надлишку полігексаметиленгуанідину з водних середовищ

Мітченко, Т. Є.; Макарова, Н. В.; Шевчук, О. А.; Сусь, М. О.;
Open Access Ukrainian
  • Published: 01 Jan 2010
  • Publisher: НТУ "ХПІ"
  • Country: Ukraine
Abstract
Запропоновано метод зниження надлишку полігексаметиленгуанідину (ПГМГ) після стадії дезінфекції до встановлених нормами значень 1 і 0,1 мг/дм3 з використанням ПГМГ-селективних сорбентів. Встановлено, що слабокислотний макропористий катіоніт володіє досить високою здатністю сорбувати ПГМГ і, як наслідок, є придатним для ефективного його видалення. Крім того, показано перспективну можливість регенерації катіоніту хлоридною кислотою. The method of polyhexamethyleneguanidine (PHMG) excess reduction to the standard values of 1 and 1,0 mg/L after water disinfection using selective sorbents was proposed. It has been found that weak acidic macroporous cation exchange re...
Subjects
free text keywords: питна вода, високомолекулярні флокулянти, дезінфекція, селективні сорбенти, гуанідинові угрупування, іонообмінні смоли
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue