Marketing

Book Polish OPEN
Surówka-Marszałek, Danuta; Śmigielska, Grażyna; Smutek, Halina; Fudaliński, Janusz; Bober, Tomasz; Walas-Trębacz, Jolanta; Stobiecka, Jadwiga; Płonka, Maria; Oczkowska, Renata; Dołhasz, Magdalena; Budzanowska-Drzewiecka, Małgorzata; Łapczyński, Mariusz;
(2008)
  • Publisher: Oficyna Wydawnicza AFM
  • Subject: zaufanie | zasoby sieciowe | przedsiębiorstwo | przewaga konkurencyjna | społeczna odpowiedzialność biznesu | CSR | etyka w biznesie | zarządzanie projektami | organizacje non-profit | systemy informatyczne wspomagające zarządzanie | jakość produktu | rynek ubezpieczeń | ceny | komunikacja marketingowa | młodzi konsumenci | data mining | Zarządzanie i marketing | Ekonomia | Handel międzynarodowy | Informatyka

Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication Ze wstępu: Niniejsza publikacja jest zbiorem artykułów obejmujących szeroki zakres tematyczny prezentowanych zagadnień, które odnoszą się zarówno do funkcjonowania nowoczesnych przedsiębiorstw działających m.in... View more
Share - Bookmark