publication . Article . 2015

POChP a astma oskrzelowa - podobieństwa i różnice w diagnostyce i leczeniu w pracy Ratownika Medycznego

Nowak, Jakub;
Open Access Polish
  • Published: 04 Jul 2015
  • Country: Poland
Abstract
Nierecenzowany artykuł poglądowy Przewlekła obturacyjna choroba płuc i astma oskrzelowa to choroby rozpowszechnione we współczesnym świecie, szczególnie w krajach o wysokim stopniu cywilizacji. Stopień cywilizacji, który niesie ze sobą zanieczyszczenie środowiska naturalnego, gwałtowny wzrost tempa życia nasila występowanie chorób dających objawy duszności. Duszność spowodowana zaistniałą sytuacją stresową, schorzeniami kardiologicznymi, jak również chorobami dróg oddechowych. POChP, astma oskrzelowa to choroby charakteryzujące się skurczem oskrzeli. Podobieństwa tych chorób dotyczą badań diagnostycznych jak i samego obrazu choroby. Astma jako przewlekła choroba...
Subjects
free text keywords: astma oskrzelowa, astma aspirynowa, kryteria zaostrzenia astmy, leczenie astmy, POChP, stadia POChP, leczenie POChP, asthma, aspirin-induced asthma, chronic obstructive pulmonary disease (COPD), COPD stages, asthma exacerbation criteria, asthma treatment, COPD treatment, Ratownictwo medyczne
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue