publication . Article . 2016

POSTĘPOWANIE ORAZ FARMAKOTERAPIA W OSTRYCH STANACH POWIKŁANIA CUKRZYCY W LECZENIU PRZEDSZPITALNYM

Piergies, Przemysław;
Open Access Polish
  • Published: 10 Oct 2016
Abstract
Praca przedstawia problematykę, często występującego schorzenia, jakim jest cukrzyca. Rokowanie w tej chorobie zależy od wielu czynników takich jak typ cukrzycy czy powikłania sercowo-naczyniowe, ale przede wszystkim od właściwego leczenia tej choroby. Obecnie dzięki wprowadzeniu nowoczesnych leków przeciwcukrzycowych oraz możliwości prowadzenia samokontroli choroba ta nie musi, tak jak dawnej, szybko prowadzić do ciężkiego kalectwa albo śmierci. Pacjenci chorzy na cukrzycę mogą prowadzić aktywne życie, uprawiając sport a także realizować się w pracy zawodowej. W końcowych rozdziałach pracy przedstawiono rekomendacje postępowania ratunkowego w stanach...
Subjects
free text keywords: ratownik medyczny, cukrzyca, powikłania, postepowanie przedszpitalne, ostre stany cukrzycy, paramedic, diabetes, complications, progressive, prehospital, acute diabetes, Ratownictwo medyczne, Medycyna, Zdrowie
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue