Marketing

Book Polish OPEN
Pera, Bożena; Walas-Trębacz, Jolanta; Oczkowska, Renata; Surówka-Marszałek, Danuta; Orzeł, Karolina; Dołhasz, Magdalena; Budzanowska-Drzewiecka, Małgorzata; Fudaliński, Janusz; Smutek, Halina;
(2010)
  • Publisher: Oficyna Wydawnicza AFM
  • Subject: innowacyjność gospodarki polskiej | konkurencyjność gospodarki | polityka innowacyjna | procesy innowacyjne | konkurencyjność międzynarodowa | potencjał innowacyjny Polski | nakłady na działalność badawczą i rozwojową | innowacyjność Czech | innowacyjność Słowacji | innowacyjność Węgier | innowacyjność przedsiębiorstwa | innowacja - definicja | zarządzanie przedsiębiorstwem | przedsiębiorstwo innowacyjne | zarządzanie innowacjami | ocena innowacyjności przedsiębiorstw | strategia marketingowa | zarządzanie marketingowe | przedsiębiorstwo międzynarodowe | globalizacja | zarządzanie organizacją | zarządzanie międzynarodowe | internacjonalizacja przedsiębiorstwa | determinanty rozwoju przedsiębiorstwa | rynek materiałów budowlanych | markety budowlane | przemysł materiałów budowlanych | Grupa PSB | budownictwo | franchising | sieci franchisingowe | branża FMCG w Polsce | handel detaliczny | marketing zapachowy | aromamarketing | marketing sensoryczny | reklama w Internecie | komunikacja marketingowa | kampania promocyjna w Internecie | promocja w Internecie | kampania reklamowa | marketing dziecięcy | kultura organizacyjna | struktura organizacyjna przedsiębiorstw | modele organizacji przedsiębiorstw | Ekonomia | Komunikacja społeczna | Zarządzanie i marketing

Praca recenzowana / Peer-reviewed paper Artykuły zebrane w niniejszym Zeszycie dotyczą problematyki zarządzania marketingowego w przedsiębiorstwach działających na rynkach krajowych i międzynarodowych. Efektywne funkcjonowanie współczesnych organizacji wymag... View more
Share - Bookmark