publication . Article . 2015

Etyka postępowania wobec ludzi chorych psychicznie i przejawiających zaburzenia psychiczne w praktyce ratownika medycznego

Bieda, Maja;
Open Access Polish
  • Published: 02 Jul 2015
  • Country: Poland
Abstract
Nierecenzowany artykuł poglądowy Postępowanie ratownicze wobec ludzi chorych psychicznie i przejawiających zaburze-nia psychiczne powinno zawsze opierać się na ogólnie przyjętych zasadach etyki. Wszystkie czynności i decyzje muszą być ukierunkowane dobrem pacjenta i stanowią nadrzędną zasadę. Każda osoba, bez względu na stan zdrowia (w tym zdrowie psychiczne) i zaburzenia, ma prawo do godnego traktowania. W sytuacjach nagłych, kiedy pacjent jest agresywny czy też autoagresywny, podstawowym działaniem musi być zapewnienie bezpieczeństwa zarówno pacjentowi, jak i zespołowi Ratownictwa Medycznego oraz osobom postronnym, również z użyciem środków przymusu bezpośredn...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: choroby psychiczne, etyka, stan nagły, ethics, psychiatric emergencies, mental illness, psychiatria, Medycyna, Ratownictwo medyczne, Zdrowie, Psychologia
Any information missing or wrong?Report an Issue