publication . Doctoral thesis . 2013

Антиоксидативна активност ферментисаних млечних производа добијених помоћу комбухе

Vitas, Jasmina;
Open Access Serbian
  • Published: 04 Jul 2013
  • Publisher: Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet Novi Sad
  • Country: Serbia
Abstract
<p>У овој докторској дисертацији, комбуха је<br />култивисана на екстрактима ртањског чаја,<br />нане, коприве и мајчине душице заслађеним<br />са 7% сахарозе. Напици од комбухе добијени<br />на наведеним екстрактима су даље<br />коришћени као инокулуми за ферментацију<br />млека са 0,8; 1,6 и 2,8% млечне масти, на<br />температурама од 37, 40 и 43&deg;С.<br />Истраживање је обухватило праћење<br />антиоксидативне активности различитих<br />ферментисаних млечних производа<br />добијених помоћу комбухе, и то<br />утврђивањем способности везивања<br />слободних радикала, како веома реактивних<br />хидрокси-радикала, тако и мање реактивних,<br />стабилних 1,1-дифен...
Subjects
free text keywords: комбуха, антиоксидативна активност, ферментисани млечни производи, лековито биље, kombuha, antioksidativna aktivnost, fermentisani mlečni proizvodi, lekovito bilje, kombucha, antioxidant activity, fermented milkproducts, medicinal plants
Related Organizations
Download from
CRIS UNS
Doctoral thesis . 2013
Provider: CRIS UNS
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue