DISOCIJATIVNI PROSTOR MODERNOSTI: diskurs praznine u arhitekturi i vizuelnim umetnostima XX i početka XXI veka

Doctoral thesis Serbian OPEN
Milićević, Slađana; (2018)
  • Publisher: University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences at Novi Sad
  • Subject: Prostor, prazan prostor, praznina, prostornost, modernost, disocijativnost, subjektivnost, drugost. | Space, empty space, emptiness, spatiality, modernity, dissociativness,subjectivity, otherness.

<p>Tema ove studije je teorijsko uobličavanje definicije disocijativnog prostora, kojim se opisuje specifično moderni odnos subjekta i prostora, odnosno koekstenzivni (ekstimni) karakter prostornosti i subjektivnosti u modernoj epohi. Analiza prostora u polju disocijati... View more
Share - Bookmark

  • Download from
    CRIS UNS via CRIS UNS (Doctoral thesis, 2018)
  • Cite this publication