Rozšíření funkcionality systému pro dolování z dat na platformě NetBeans

Master thesis Czech OPEN
Šebek, Michal;
(2009)
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
  • Subject: dolování z dat | získávání znalostí z databází | platforma NetBeans | předzpracování dat | statistická a korelační analýza | Oracle Data Mining | DMSL | systém pro dolování | data mining | knowledge discovery in databases | NetBeans Platform | data preprocessing | statistics and correlation analysis | datamining system

Databáze se neustále rozrůstají o nová data. Za účelem analýzy těchto dat byl definován proces získávání znalostí z databází. Pro podporu tohoto procesu vznikla řada nástrojů. Vývojem jednoho z těchto nástrojů se zabývá tato práce. Hlavním cílem je analyzovat stávající ... View more
Share - Bookmark