Rozvoj podnikání v oblasti internetové inzerce

Master thesis Czech OPEN
Konečný, Ondřej; (2012)
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
  • Subject: rozvoj firmy | podnikání | konkurence | služby | internetová inzerce | development of the company | enterprise | competition | services | online advertising

Předložená diplomová práce se zabývá problematikou rozvoje malé firmy podnikající v oblasti internetové inzerce. Jejím cílem je za pomocí teoretických poznatků a vybraných strategických analýz navrhnout také změny, které napomohou podniku v jejím dalším rozvoji. This... View more
Share - Bookmark