publication . Master thesis . 2009

Koncepční návrh malého šestikolového užitkového vozidla.

Horák, Šimon;
Open Access Czech
  • Published: 01 Jan 2009
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
  • Country: Czech Republic
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá koncepčním návrhem malého užitkového vozidla se třemi nápravami. Cílem je navržení vhodného typu rámu spolu s konstrukcí všech náprav a řízení, provedení hnacího ústrojí, brzdového zařízení a dalšího základního příslušenství. Vlastnímu řešení předchází vypracování přehledu pojednávajícího o dnes i v minulosti vyráběných malých užitkových vozidlech spolu s popisem všech variant základních konstrukčních skupin vhodných pro stavbu zadaného vozidla. This thesis deals with a conceptual design of small utility vehicle with three axles. The aim is to devise a suitable type of frame along with construction of all axles and a steering syste...
Subjects
free text keywords: koncepční návrh, malé užitkové vozidlo, rám, zavěšení kol, řízení, hnací ústrojí, brzdy, conceptual design, small utility vehicle, frame, suspension system, steering system, drive train, braking system
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue