LTE-Advanced/WLAN testbed

Master thesis Czech OPEN
Plaisner, Denis;
(2017)
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
  • Subject: LTE-A | WiFi (IEEE 802.11n/ac) | testbed | Matlab | EVM | C/N

Táto práca sa zaoberá skúmaním a vyhodnocovaním komunikácie štandardov LTE-Advance a WiFi (IEEE 802.11n/ac). Pri jednotlivých štandardoch je preskúmaný chybový parameter EVM. Pre prácu s jednotlivými štandardmi je navrhnuté univerzálne pracovisko (testbed). Toto univerz... View more
Share - Bookmark