publication . Master thesis . 2010

Podnikatelský záměr – Vybudování prodejny s produkty značky Apple

Viktorin, Ondřej;
Open Access Czech
  • Published: 01 Jan 2010
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
  • Country: Czech Republic
Abstract
Cílem diplomové práce je vypracování podrobné analýzy pro podnikatelský záměr vybudování prodejny s produkty značky Apple. V analytické částí je zkoumán vybraný trh a také podmínky za kterých je možné vybudovat oficiální Apple prodejnu. Zpracovaný podnikatelský záměr vychází z reálných údajů, dotazníku a zkušeností odborníka v oboru a snaží se co nejpřesněji určit úspěšnost podnikání. Ve finančním plánu jsou zahrnuty potřebné výdaje a plánované zisky, které ve dvou variantách ukazují jaké podmínky je třeba splnit pro dosažení zisku. The aim of this thesis is to draw up a detailed analysis of a business plan to build retail brand store with Apple products. The an...
Subjects
free text keywords: Apple, CDS, AAR, APR, podnikatelský záměr, finanční plán, analýza trhu., business plan, financial plan, market analysis.
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue