Rizika krizové komunikace

Master thesis Czech OPEN
Vintr, Miroslav;
(2016)
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
  • Subject: Riziko | analýza rizik | mimořádná událost | krize | krizové řízení | krizová komunikace | manuál krizové komunikace. | Risk | risk analysis | emergency event | crisis | crisis management | crisis communications | crisis communications manual.

Autor diplomové práce se zabývá rozborem problematiky krizové komunikace v českých podnicích. Práce obsahuje i teoretické informace, které jsou také podporou pro provedení analýzy rizik procesu krizové komunikace. Výstupem práce je návrh manuálu krizové komunikace, kter... View more
Share - Bookmark