Marketingový plán pro BT SERVIS

Master thesis Czech OPEN
Bilíková, Eva;
(2015)
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
  • Subject: Marketing | marketingový plán | SWOT analýza | marketingový mix | B2B marketing | marketing ve službách | marketing plan | SWOT analysis | marketing mix | marketing in service business

Předmětem diplomové práce je sestavení marketingového plánu pro společnost BT servis, která plánuje otevřít novou pobočku v Jihomoravském kraji. V první části jsou představena teoretická východiska, která se vztahují ke zkoumané problematice. Následuje analýza současnéh... View more
Share - Bookmark