Asymmetric Multiprocessing on the ARM Cortex-A9

Master thesis Czech OPEN
Riša, Michal (2015)
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
  • Subject: AMP | SMP | SoC | FPGA | ARM Cortex-A9 | Linux | RTOS | virtio | rpmsg | remoteproc.

Asymetrický multiprocessing (AMP) je způsob rozdělování zátěže počítačového systému na heterogenní hardwarové a softwarové prostředí. Tato práce popisuje principy AMP se zaměřením na ARM Cortex--A9 procesor a Altera Cyclone V hardwarovou platformu. Postup tvorby AMP systému založeného na OpenAMP frameworku ukazujícího komunikaci mezi procesorovými jádry, dokumentace a prognóza budoucího vývoje jsou výstupy této práce. Asymmetric multiprocessing (AMP) is a way of distributing computer system load toheterogeneous hardware and software environment. This thesis describes the principles of the AMP focusing on the ARM Cortex--A9 processor and Altera Cyclone V hardware platform. Development of a OpenAMP framework based AMP system showing communication among the processor cores, documentation and future work suggestion are the products of this thesis. B
Share - Bookmark