Marketingový výzkum spokojenosti zákazníka v oblasti služeb B2B

Master thesis Czech OPEN
Vlčková, Michaela;
(2014)
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
  • Subject: Marketing | marketing v oblasti služeb | marketingový výzkum | customer experience | zákazník | spokojenost zákazníka | B2B | CRM | telekomunikační služby | mobilní operátor. | marketing in services | marketing research | customer | customer satisfaction | telecommunication services | mobile provider.

Diplomová práce se zaměřuje na problematiku nového marketingového odvětví zákaznické zkušenosti, a to v oblasti telekomunikačních služeb B2B. Teoretická část mapuje, zpracovává a shrnuje základní pojmy a informace z literárních zdrojů týkajících se téma spokojenosti zák... View more
Share - Bookmark