Facility management - efektivní správa stavebních objektů

Master thesis Czech OPEN
Helekalová, Denisa;
(2013)
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
  • Subject: stavební objekt | facility management | životní cyklus stavby | outsourcing | cena | náklady | building structure | life cycle of the building | price | costs

Diplomová práce „ Facility management – efektivní správa stavebních objektů“ je zaměřena na stavební objekty a přínos pro ně při využívání služeb facility managementu. Práce se snaží přiblížit, co je facility management kdo ho poskytuje v České republice a jak přispívá ... View more
Share - Bookmark