Teplovodní výměník pro krbovou vložku

Master thesis Czech OPEN
Kněžínek, Petr;
(2012)
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
  • Subject: Teplovodní výměník | krbová kamna | otopné soustavy. | Heat water exchanger | fireplace | heating systems.

Diplomová práce je zaměřena na problematiku zapojení krbových kamen a krbových vložek do teplovodních vytápěcích systémů. Práce obsahuje stručný popis krbů a otopných soustav. Konkrétně se zabývá návrhem teplovodního výměníku pro krbová kamna. Poslední část práce je věn... View more
Share - Bookmark