Řízení nákladů v podniku s využitím metody Activity Based Costing

Master thesis Czech OPEN
Lečbychová, Vendula;
(2014)
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
  • Subject: Kalkulace | kalkulační systém | metoda Activity Based Costing (ABC) – kalkulace nákladů podle aktivit | nákladový objekt | primární aktivity | podpůrné aktivity | příčiny spotřeby zdrojů | příčiny spotřeby aktivit. | Costing | costing system | Activity Based Costing (ABC) | cost object | primary activities | supporting activities | resource cost drivers | activity cost drivers.

Diplomová práce se zaměřuje na metodu Activity Based Costing (ABC) a dotýká se i problematiky související s tradičními kalkulacemi. Na základě provedeného rozboru současného stavu vybraného výrobního podniku, především v oblasti tvořených kalkulací, je navrhnut prvotní ... View more
Share - Bookmark