publication . Master thesis . 2014

Řízení nákladů v podniku s využitím metody Activity Based Costing

Lečbychová, Vendula;
Open Access Czech
  • Published: 01 Jan 2014
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
  • Country: Czech Republic
Abstract
Diplomová práce se zaměřuje na metodu Activity Based Costing (ABC) a dotýká se i problematiky související s tradičními kalkulacemi. Na základě provedeného rozboru současného stavu vybraného výrobního podniku, především v oblasti tvořených kalkulací, je navrhnut prvotní model ABC, který je uplatnitelný v podmínkách subjektu. Na závěr je provedena komparace výsledků tradičního způsobu kalkulace výrobku a metodou ABC. My thesis mainly deals with Activity Based Costing (ABC), but focuses also on the matters related to traditional costing. Based on the current-state analysis of a selected manufacturing enterprise, in particular in the area of costing, a primary ABC m...
Subjects
free text keywords: Kalkulace, kalkulační systém, metoda Activity Based Costing (ABC) – kalkulace nákladů podle aktivit, nákladový objekt, primární aktivity, podpůrné aktivity, příčiny spotřeby zdrojů, příčiny spotřeby aktivit., Costing, costing system, Activity Based Costing (ABC), cost object, primary activities, supporting activities, resource cost drivers, activity cost drivers.
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue