publication . Doctoral thesis . 2009

Disperzní vlivy optických vláken na multiplexní přenosy

Kyselák, Martin;
Open Access Czech
  • Published: 01 Jan 2009
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Prezentovaná práce se zabývá současným trendem zvyšování přenosových rychlostí optických vláken s využitím vlnových multiplexů. S novými trendy vyvstávají nové teoretické a praktické problémy. Kromě známé vidové disperze existují problémy způsobené chromatickou a polarizační vidovou disperzí. V úvodu práce jsou proto postupně představeny všechny dnes známé jevy negativně ovlivňující signál přenášený optickým vláknem. Zvláštní pozornost je věnována jevu polarizační vidové disperze. V rámci disertační práce byl naprogramován statistický kalkulátor využívající výpočetní metodu Monte Carlo pro vyhodnocení naměřených hodnot diferenciálního grupového zpoždění. Dalším ...
Subjects
free text keywords: OPTICKÉ VLÁKNO, ÚTLUM, DISPERZE, POLARIZAČNÍ VIDOVÁ DISPERZE, CHYBOVOST, SIMULACE, MĚŘENÍ, KOMPENZACE, MODULACE, PMD, OPTICAL FIBRE, ATTENUATION, DISPERSION, POLARIZATION MODE DISPERSION, BER, SIMULATION, MEASUREMENT, COMPENSATION, MODULATION, PMD.
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue