Realizace superpočítače pomocí grafické karty

Master thesis Czech OPEN
Jasovský, Filip;
(2014)
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
  • Subject: CPU | GPU | Grafická karta | vyhodnocování dat | CUDA | OpenCL | výpočty | procesory | zrychlení | programování | superpočítač | GPGPU | Neuronové sítě | umělá inteligence | Graphic card | data evaluation | calculations | processors | acceleration | programming | supercomputer | Neural networks | artificial intelligence

Tato diplomová práce se zabývá realizací superpočítače pomocí grafické karty s použitím technologie CUDA. Teoretická část práce popisuje funkci a možnosti grafických karet a běžných ústrojí stolních počítačů a dějů probíhajících při procesu výpočtů na nich. Praktická čá... View more
Share - Bookmark