Výložník kombinovaného skládkového stroje

Master thesis Czech OPEN
Štursa, Martin;
(2013)
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
  • Subject: kombinovaný skládkový stroj | kolesový nakladač | kolesový výložník | koleso | korečky | ocelová konstrukce | pevnostní výpočet | stacker/reclaimer | bucket-wheel reclaimer | bucket-wheel boom | bucket-wheel | buckets | steel structure | stress analysis

Tato diplomová práce se zabývá konstrukcí částí kombinovaného skládkového stroje určeného pro obsluhu skládky hnědého uhlí u uhelné elektrárny. Nejprve jsou nadefinovány základní parametry stroje a silové účinky zatěžující stroj během provozu. Práce dále obsahuje návrh ... View more
Share - Bookmark