Marketing v cestovním ruchu

Master thesis Czech OPEN
Bogner, Josef;
(2013)
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
  • Subject: Moravskokrumlovsko | mikroregion | analýza konkurence | marketingový mix destinace | analýza návštěvníků | marketingový výzkum | dotazník. | micro-region | analysis of competitors | marketing mix of destination | analysis of visitors | marketing research | questionnaire.

Tato práce analyzuje mikroregion Moravskokrumlovsko v oblasti cestovního ruchu a navrhuje řešení pro zvýšení jeho turistické atraktivity. Teoretická část práce je zaměřena na marketingový výzkum, marketing cestovního ruchu a s ním spojené pojmy. V praktické části je pro... View more
Share - Bookmark