Marketingová strategie firmy v oblasti CRM IS

Master thesis Czech OPEN
Všetička, Martin;
(2008)
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
  • Subject: Business Intelligence | CRM | CRM IS | hodnota pro zákazníka | hodnotový řetězec | holistický marketing | Knowledge Management | marketing | QI | SWOT | marketingová strategie. | customer value | Value Chain | Holistic Marketing | marketing strategy.

Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu marketingové strategie firmy Melzer, spol. s r.o. v oblasti CRM informačních systémů. Rozebírá moderní marketingové koncepce a poukazuje na nutnost zdatného řízení vztahů se zákazníky – CRM. Popisuje důležité faktory spojen... View more
Share - Bookmark