Návrh změny metody konsolidace u vybraného konsolidovaného celku

Master thesis Czech OPEN
Čadová, Michaela;
(2017)
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
  • Subject: Konsolidace účetní závěrky | konsolidovaná účetní závěrka | konsolidační celek | mateřský podnik | dceřiný podnik | metody konsolidace | konsolidační rozdíl | rozhodující vliv | podstatný vliv | společný vliv. | Consolidation of the financial statement | consolidated financial statement | consolidation group | parent company | subsidiary | consolidation methods | goodwill | decisive influence | substantial influence | the joint effect.

Téma diplomové práce je konsolidace účetní závěrky. Práce obsahuje teoretická východiska, která se týkají problematiky konsolidace účetní závěrky, a tyto poznatky jsou potom zúročeny v části praktické. Analytická část se zaobírá zhodnocením současného stavu, obsahuje te... View more
Share - Bookmark