Návrh marketingového plánu firmy Zoko pro vstup na Německý trh

Master thesis English OPEN
Šmídová, Anna (2015)
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
  • Subject: Marketing | marketingový mix | marketingová strategie | konkurenční výhoda | strojírenský průmysl | marketingové prostředí | Marketing Mix | Marketing strategy | Competitive Advantage | Metalworking industry | Marketing environment

Diplomová práce se zabývá sestavením marketingového plánu pro vstup na Německý trh pro firmu Zoko. Firma Zoko je malá česká firma operující ve strojírenském průmyslu s výhradním zákazníkem v Rakousku. Na základě teoretických podkladů a analýze současného stavu, práce př... View more
Share - Bookmark