publication . Master thesis . 2010

Měření přijímače pro pozemní digitální televizi DVB-T

Kobza, Jaromír;
Open Access Czech
  • Published: 01 Jan 2010
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
  • Country: Czech Republic
Abstract
Tato práce se zabývá rozborem a úpravami přijímače digitálního televizního vysílání set-top box. Je zaměřena na jeho vlastnosti, parametry a měření. Důležitým prvkem je možnost analýzy právě zobrazovaného paralelního transportního toku a řešení tohoto problému. Důkladně je zde rozebrán princip tuneru a jeho měření. Objevují se zde snímky osciloskopu v jednotlivých místech řetězce pro zobrazení na TV přijímači. Set-top box je upraven pro požadavky měření ve školní laboratoři a doplněn o výstup transportního toku. Součástí práce je laboratorní úloha. This thesis is focused on a receiver for digital television broadcasting set-top box, mainly on its features, param...
Subjects
free text keywords: Set-top box, terestriální digitální televizní vysílání, blokové schéma, tuner, demodulátor, MPEG-2, demutiplexer, dekodér, transportní tok., digital terrestrial television broadcasting, block diagram, demodulator, demultiplexer, decoder, transport stream.
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue