Materiály pro superkondenzátory

Doctoral thesis Czech OPEN
Dvořák, Petr;
(2014)
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
  • Subject: Superkondenzátor | Ultrakapacitor | Gelový elektrolyt | Elektrodové materiály | Supercapacitor | Ultracapacitor | Gel electrolyte | Electrode materials

Tato dizertační práce se zabývá elektrodovými materiály, kapalnými a gelovými elektrolyty vhodnými pro superkondenzátory. V oblasti elektrodových materiálů byly zkoumány uhlíkové materiály na bázi uhlíkových sazí, expandovaného a mikromletého grafitu vhodné pro superkon... View more
Share - Bookmark