publication . Master thesis . 2017

Analýza zatěžovací zkoušky piloty

Ponížil, Cyril;
Open Access Czech
  • Published: 01 Jan 2017
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
  • Country: Czech Republic
Abstract
V České republice je k posouzení pilot používána metoda podle Masopusta. Tato metoda je založena na statistickém zpracování rozsáhlého souboru dat ze zatěžovacích zkoušek pilot. Posouzení pilot je pak díky použití regresních součinitelů poměrně komplikované a málo přehledné. Zahraniční normy naopak obvykle využívají přímo stanovených hodnot mezního napětí na patě piloty a maximálního smykového napětí na plášti piloty. Postup pro stanovení únosnosti pilot se tímto značně zjednodušuje. V diplomové práci je metoda dle Masopusta porovnána s metodami, které se používají v Německu a Rakousku. Toto srovnání umožňuje vhled do míry bezpečnosti, kterou jednotlivé přístupy...
Subjects
free text keywords: pilota, navrhování pilot, hlubinné základy, dřevěné piloty, betonové piloty, vrtané piloty, návrhový přístup dle Masopusta, DIN, ÖNORM, zatěžovací zkouška piloty, pile, pile design, deep foundation, timber piles, concrete piles, drilled pile, pile design according doc. Masopust, DINN, pile load test
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue