Podnikatelský plán pro transformaci rodinného podniku

Master thesis Czech OPEN
Paníček, Roman;
(2011)
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
  • Subject: Transformace podniku | rodinné podnikání | podnikatelský záměr | SWOT analýza | marketing. | Business transformance | family business | business plan | SWOT analysis | marketing

Diplomová práce se zabývá transformací rodinného podniku z obchodního centra na taneční klub. Jedná se zde o kompletní analýzu vnitřního i vnějšího prostředí a z ní vyvozené závěry. Práce obsahuje zdroje financování, celkové náklady a odhadovaný vývoj do budoucna. Dále ... View more
Share - Bookmark