Využití regulačních diagramů pro kontrolu jakosti

Master thesis Czech OPEN
Ječmínková, Michaela; (2014)
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
  • Subject: Statistická regulace procesu | Shewhartovy regulační diagramy | kontrola jakosti | způsobilost procesu | indexy způsobilosti | Kolmogorovův-Smirnovův test. | Statistical Process Control | Shewhart Control Charts | quality control | Process Capability | Process Capability Indices | Kolmogorov-Smirnov test.

Diplomová práce se zaměřuje na využití Shewhartových regulačních diagramů pro kontrolu jakosti. Práce popisuje současný proces kontroly kvality v podniku a následně poskytuje praktický návod zavedení statistické regulace procesu kontroly jakosti vybraného komponentu a h... View more
Share - Bookmark