Použití OpenCl v AVG na platformě Windows

Master thesis Czech OPEN
Bajcar, Martin;
(2012)
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
  • Subject: OpenCL | CUDA | AVG | paralelní algoritmus | optimalizace | GPGPU | parallel algorithm | optimalization

Tato práce se zabývá praktickým využitím technologie OpenCL ve společnosti AVG. AVG vidí OpenCL jako jednu z možností, jak ulehčit zátěž procesoru a případně urychlit výpočet některých algoritmů. Velká část práce se zabývá optimalizacemi pro grafické karty AMD a NVIDIA,... View more
Share - Bookmark