publication . Master thesis . 2014

Komunikační strategie ve vazbě na CSR ve firmě THIMM Obaly, k.s.

Deutschová, Veronika;
Open Access Czech
  • Published: 01 Jan 2014
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
  • Country: Czech Republic
Abstract
Diplomová práce zachycuje koncepci CSR v podnikové strategii společnosti THIMM Obaly, k.s. včetně uvedení teoretických východisek. Analyzuje a hodnotí stávající úroveň komunikace o aktivitách CSR. Výstup práce představuje návrh komunikační strategie, který umožní efektivní naplňování programu CSR pro zvolenou společnost. This diploma thesis gives a comprehensive survey of the CSR concept in corporate strategy in the limited partnership company THIMM Obaly. Theoretical bases are included. The existing communication level of CSR activities is analyzed and evaluated for the purposes of this thesis. The end result represents proposal of communication strategy that m...
Subjects
free text keywords: společenská odpovědnost podniku, společnost, zájmová/participující skupina, komunikace CSR, CSR aktivity, ekonomická, sociální, environmentální oblast CSR, CSR sdělení, Corporate Social Responsibility (CSR), corporate, stakeholders, CSR communication, CSR activities, economic, social, environmental field of CSR, CSR notification
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue