Mechanický návrh průběžného zásobníku příze a jeho realizace

Master thesis Czech OPEN
Klusoň, Vladimír; (2014)
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
  • Subject: Průběžný zásobník příze | navíjecí válec | flyer | automatizace textilního stroje. | Temporary yarn storage | yarn storage | automation of an industrial loom.

Práce se zabývá vývojem zařízení Průběžného zásobníku příze pro textilní stroj. Průběžný zásobník přízeobsahuje poháněný navíjecí válec s rotačním kompenzátorem napětí příze, flyerem. Poháněný otočný zásobník je spřažen s prvním pohonem tvořeným elektrickým motorem a ro... View more
Share - Bookmark