Implementace Asset managementu

Master thesis Czech OPEN
Fuxa, Lukáš;
(2016)
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
  • Subject: Asset management | Implementace | ServiceNow | Alvao | Hardware | Software | Systém | Implementation | System

Tato diplomová práce obsahuje návrh implementace Asset managementu do ServiceNow v nejmenované nadnárodní společnosti. Cílem diplomové práce je analýza požadavku společnosti a nalezení vhodného řešení implementace Asset managementu v rámci stávajících nástrojů. Závěrem ... View more
Share - Bookmark