publication . Master thesis . 2016

Implementace Asset managementu

Fuxa, Lukáš;
Open Access Czech
  • Published: 01 Jan 2016
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
  • Country: Czech Republic
Abstract
Tato diplomová práce obsahuje návrh implementace Asset managementu do ServiceNow v nejmenované nadnárodní společnosti. Cílem diplomové práce je analýza požadavku společnosti a nalezení vhodného řešení implementace Asset managementu v rámci stávajících nástrojů. Závěrem zhodnotím, zda je možné vybraný nástroj využít. This master’s thesis contains proposal to implementation Asset management to ServiceNow in unnamed multinational company. The aim of this master’s thesis is analysis of company requirements and find suitable solution of Asset management implementation with current tools. At the end I will evaluate if is possible to use selected tool. B
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: Asset management, Implementace, ServiceNow, Alvao, Hardware, Software, Systém, Implementation, System
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue