Návrh podnikatelského plánu pro vznik a rozvoj vybraného podniku

Master thesis Czech OPEN
Kropáček, Lukáš;
(2014)
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
  • Subject: podnikatelský plán | marketingový plán | finanční plán | malý podnik | minipivovar | pivovar | pivo | ale | ejl | business plan | marketing plan | financial plan | small business | microbrewery | brewery | beer

Hlavním cílem předkládané absolventské práce je vytvořit návrh podnikatelského záměru pro vznik a další rozvoj minipivovaru. The main goal of the thesis is to propose a business plan for establishment and development of a microbrewery. A
Share - Bookmark