Rozvoj obchodních aktivit firmy prostřednictvím franchisingu

Master thesis Czech OPEN
Pavlík, Jakub;
(2012)
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
  • Subject: franchising | franchisor | franchisant | franchisingová smlouva | analýza SLEPT | Porterova analýza | analýza 7S | manuál | franchising contract | SLEPT analysis | Porter analysis | 7S analysis | manual

Diplomová práce pojednává o rozvoji obchodních aktivit vybraného subjektu prostřednictvím franchisingového podnikání. Předmětem práce je definování teoretických východisek z oblasti franchisingu, provedení analýzy současného stavu společnosti AQUAdesign s.r.o. a vytvoře... View more
Share - Bookmark