Posouzení metody stanovení průtoku jímáním kapaliny do odměrné nebo vážicí nádoby

Master thesis Czech OPEN
Valdová, Klára; (2016)
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
  • Subject: Úřední měření průtoku | objemová metoda | vážicí metoda | odměrná nádoba | vážicí vak | nejistota měření. | Official measurements flow | volumetric method | weighing method | volumetric vessel | weighing pouch | measurement uncertainty.

Tato diplomová práce se zabývá posouzením dvou metod měření průtoku používaných v oblasti úředního měření v profilech s volnou hladinou. A to metodou jímání kapaliny do odměrné nádoby a metodou jímání kapaliny do vážicí nádoby (vaku). Hlavním cílem práce bylo v rámci ře... View more
Share - Bookmark