publication . Master thesis . 2008

Výpočtové modelování deformačně-napěťových stavů pneumatik

Lavický, Ondřej;
Open Access Czech
  • Published: 01 Jan 2008
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
  • Country: Czech Republic
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá možnostmi výpočtového modelování mechanického chování elastomerů a kompozitů s pryžovou matricí a jejich využití pro tvorbu výpočtového modelu pneumatiky. Byl vytvořen 2D-axisymetrický výpočtový model pneumatiky MATA-DOR 165/65 R13 ve dvou geometrický variantách. Pro výpočtové modelování je aplikována metoda konečných prvků (MKP). Model byl řešen v několika variantách lišících se použitou úrovní modelování materiálu. Nejprve byla provedena analýza vlivu vnitřního tlaku na de-formaci jednotlivých modelů. Dále byl řešen vliv zatížení pneumatiky úhlovou rychlostí sou-časně se zatížením vnitřním tlakem. Byl také ověřen vliv tloušťky bě...
Subjects
free text keywords: Pneumatika, výpočtové modelování, metoda konečných prvků, kompozitní prvky pláště, orto-tropie, hyperelastický matriál., Tire, computational modelling, finite element method (FEM), composite element tire-casing, orthotropy, hyperelastic material.
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue