Wellness hotel

Master thesis Czech OPEN
Bambas, Vratislav;
(2013)
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
  • Subject: Novostavba | Wellness hotel | nadzemní podlaží | podzemní podlaží | restaurace | nosné konstrukce | základový pas | železobetonový skelet | bazén | pokoj | obloukový vazník | New building | wellness hotel | aboveground floors | basement floors | restaurant | supporting construction | continous footing | reinforced concrete skeleton | swimming pool | arched truss

Novostavba Wellness hotelu. Objekt je částečně podsklepen. Hotel se skládá ze tří částí. Střední trakt je železobetonový skelet a má pět nadzemních podlaží. Tato část slouží jako vstupní hala a hlavní schodiště. Boční trakty mají čtyři nadzemní podlaží a jejich nosný sy... View more
Share - Bookmark