publication . Master thesis . 2013

Wellness hotel

Bambas, Vratislav;
Open Access Czech
  • Published: 01 Jan 2013
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
  • Country: Czech Republic
Abstract
Novostavba Wellness hotelu. Objekt je částečně podsklepen. Hotel se skládá ze tří částí. Střední trakt je železobetonový skelet a má pět nadzemních podlaží. Tato část slouží jako vstupní hala a hlavní schodiště. Boční trakty mají čtyři nadzemní podlaží a jejich nosný systém je příčný stěnový, zděný, ze systému Porotherm. V suterénu se nachází zázemí hotelu a bazén. Do přízemí je umístěno restaurační zařízení. Ve druhém patře se nacházejí pokoje, posilovna a služby. V posledním patře jsou pouze pokoje. Budova je převážně založena na základových pasech. Zastřešení je provedeno obloukovými vazníky. Newly built Wellness hotel. The building is partially basement. The...
Subjects
free text keywords: Novostavba, Wellness hotel, nadzemní podlaží, podzemní podlaží, restaurace, nosné konstrukce, základový pas, železobetonový skelet, bazén, pokoj, obloukový vazník, New building, wellness hotel, aboveground floors, basement floors, restaurant, supporting construction, continous footing, reinforced concrete skeleton, swimming pool, arched truss
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue