Implementace metody Balanced Scorecard

Master thesis Czech OPEN
Neuwirth, Pavel;
(2014)
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
  • Subject: Balanced Scorecard | výkonnost | finanční analýza | strategická analýza | strategická mapa. | business performance | financial analysis | strategy analysis | strategy map.

Diplomová práce je zaměřena na hodnocení výkonnosti společnosti pomocí metody Balanced Scorecard. Teoretická část práce popisuje východiska měření výkonnosti, metody Balanced Scorecard a postup při její implementaci. Analytická část vychází z teoretických poznatků z prv... View more
Share - Bookmark