Pixel Interpolation Methods

Master thesis Czech OPEN
Mintěl, Tomáš;
(2009)
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
  • Subject: Pixel interpolation methods | NVIDIA (R) CUDA TM | image transformation | grafická karta | graphics card | transformace obrazu | Interpolace obrazových bodů | GPU
    acm: ComputingMethodologies_COMPUTERGRAPHICS

Tato diplomová práce se zabývá akcelerací interpolačních metod s využitím GPU a architektury NVIDIA (R) CUDA TM. Grafický výstup je reprezentován demonstrační aplikací pro transformaci obrazu nebo videa s použitím vybrané interpolace. Časově kritické části kódu jsou pře... View more
Share - Bookmark