publication . Master thesis . 2009

Pixel Interpolation Methods

Mintěl, Tomáš;
Open Access Czech
  • Published: 01 Jan 2009
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
  • Country: Czech Republic
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá akcelerací interpolačních metod s využitím GPU a architektury NVIDIA (R) CUDA TM. Grafický výstup je reprezentován demonstrační aplikací pro transformaci obrazu nebo videa s použitím vybrané interpolace. Časově kritické části kódu jsou přesunuty na GPU a vykonány paralelně. Pro práci s obrazem a videem jsou použity vysoce optimalizované algoritmy z knihovny OpenCV, od firmy Intel. This master's thesis deals with acceleration of pixel interpolation methods using the GPU and NVIDIA (R) CUDA TM architecture. Graphic output is represented by a demonstrational application for geometrical image transforms using chosen interpolation metho...
Subjects
ACM Computing Classification System: ComputingMethodologies_COMPUTERGRAPHICS
free text keywords: Interpolace obrazových bodů, transformace obrazu, grafická karta, GPU, NVIDIA (R) CUDA TM, Pixel interpolation methods, image transformation, graphics card
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue