Návrh spirály k původní kašnové turbině Katovice.

Master thesis Czech OPEN
Čípa, Jiří (2009)
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
  • Subject: malá vodní elektrárna | Kaplanova turbína | kašna | spirála | rozváděcí kolo | oběžné kolo | small hydraulic power plant | Kaplan turbine | fountain | spiral case | distributor | runner

Tato diplomová práce má za úkol určit nesrovnalosti malé vodní elektrárny Katovice. Kašnová vodní turbína je zde provozována na sníženém výkonu, neboť původní rychloběžná Francisova turbína dosahovala podstatně nižšího průtoku než turbína typu Kaplan. Cílem práce je náv... View more
Share - Bookmark