Návrh zásobníku na sypký vápenný hydrát

Master thesis Czech OPEN
Perna, Marek;
(2009)
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
  • Subject: zásobník | silo

Tato diplomová práce řeší návrh hlubokého zásobníku na sypký vápenný hydrát pro technologická zařízení čistíren odpadních vod. Je zde proveden rozbor volby typu a konstrukce zásobníku, návrh rozměrů a pevnostní výpočet zásobníku. Je zde popsána možnost vzniku klenby při... View more
Share - Bookmark