publication . Master thesis . 2016

Návrh řešení Business Intelligence

Drdla, Tomáš;
Open Access Czech
  • Published: 01 Jan 2016
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
  • Country: Czech Republic
Abstract
Cílem diplomové práce je navrhnutí řešení Business Intelligence a zvážit jeho dopady na rozhodovací procesy, náklady na zavedení, celkový přínos pro firmu a dále vytvoření návrhu, který pomůže změnit nynější neuspokojivou situaci při práci s daty ve firmě JáNěkdo.CZ s.r.o. The aim of this thesis is to propose Business Intelligence solutions and consider its impact on decision-making, implementation costs, the overall contribution to the company and make a proposal that will help to change in the present conditiontion unsatisfactory situation of data management in enterprise JáNěkdo.CZ s.r.o. E
Subjects
free text keywords: Business Intelligence, databáze, datové sklady, ETL, reportování, database, data warehouses, reporting
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue