publication . Master thesis . 2009

Racionalizace výroby digitálního přijímače

Polák, Martin;
Open Access Czech
  • Published: 01 Jan 2009
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
  • Country: Czech Republic
Abstract
Diplomová práce se zabývá problematikou optimalizace a zvyšování kvality výroby v oblasti elektrotechnického průmyslu. Cílem bylo analyzovat výrobní proces výroby digitálního přijímače ve specifických podmínkách nadnárodní společnosti. Hlavní částí mé práce bylo vypracování FMEA analýzy a vytvoření kontrolního plánu výrobní linky. Pro optimalizaci výrobního toku byla použita metoda štíhlé výroby a pro oblast zásobování materiálem metoda KANBAN. Diplomová práce byla napsána ve spolupráci se společností Celestica Ráječko, kde jsem získal zkušenosti a reálná data. This diploma thesis deals with topics related to optimalization and increases quality production in th...
Subjects
free text keywords: Jakost výroby, metody optimalizace výroby, štíhlá výroba, FMEA analýza, výrobní proces, zásobování materiálem, kontrolní plán, Production quality, methods optimalization production, lean production, FMEA analysis, process production, material supply, control plan
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue