Racionalizace výroby digitálního přijímače

Master thesis Czech OPEN
Polák, Martin;
(2009)
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
  • Subject: Jakost výroby | metody optimalizace výroby | štíhlá výroba | FMEA analýza | výrobní proces | zásobování materiálem | kontrolní plán | Production quality | methods optimalization production | lean production | FMEA analysis | process production | material supply | control plan

Diplomová práce se zabývá problematikou optimalizace a zvyšování kvality výroby v oblasti elektrotechnického průmyslu. Cílem bylo analyzovat výrobní proces výroby digitálního přijímače ve specifických podmínkách nadnárodní společnosti. Hlavní částí mé práce bylo vypraco... View more
Share - Bookmark